1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. เลเซอร์เซนเซอร์
  5. เลเซอร์เซนเซอร์แบบใช้ภาพ
  6. รุ่น
  7. ใช้ร่วมกับ NFPA79 ได้ สายเคเบิล Ethernet สายเคเบิลแบบหัวฉาก 5 ม.
  8. ดาวน์โหลด

เลเซอร์เซนเซอร์แบบใช้ภาพIX ซีรีส์

ใช้ร่วมกับ NFPA79 ได้ สายเคเบิล Ethernet สายเคเบิลแบบหัวฉาก 5 ม.

OP-88044

รายการ

สำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์

    เซนเซอร์ (Sensor)