เลเซอร์เซนเซอร์เอนกประสงค์ระบบ CMOSIL ซีรี่ส์

OP-87058

สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ 10 ม.

รายการ

  • 3D CAD
  • 2D CAD

    เซนเซอร์ (Sensor)