1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. เลเซอร์เซนเซอร์
  5. อะนาล็อก เลเซอร์ เซนเซอร์แบบCMOS
  6. คุณลักษณะ

อะนาล็อก เลเซอร์ เซนเซอร์แบบCMOS

IA ซีรี่ส์

  • หัวเซนเซอร์ใน IA ซีรี่ส์มีอยู่ทั้งหมด 3 ชนิด

หัวเซนเซอร์ใน IA ซีรี่ส์มีอยู่ทั้งหมด 3 ชนิด

หัวเซนเซอร์รุ่นต่างๆทั้ง 3 รุ่น จะมีความแตกต่างตามการประยุกต์ใช้งานและเงื่อนไขในการติดตั้ง IA ซีรี่ส์ จึงรองรับการประยุกต์ใช้งานได้ในทุกรูปแบบ

หัวเซนเซอร์รุ่นต่างๆ

หัวเซนเซอร์รุ่นต่างๆ

  • หัวเซนเซอร์ใน IA ซีรี่ส์มีอยู่ทั้งหมด 3 ชนิด

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เซนเซอร์ (Sensor)