ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์แบบ CMOS

GV ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์แบบ CMOS GV ซีรี่ส์ใหม่มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยม แม้กับชิ้นงานที่เป็นโลหะหรือมีสีดำ (ยาง) เลเซอร์เซนเซอร์หลากหลายรุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานด้านการตรวจจับของคุณทุกชนิด

    • ตรวจจับชิ้นงานโลหะได้อย่างมีเสถียรภาพ
    • ตรวจจับชิ้นงานสีดำ (ยาง) ได้อย่างมีเสถียรภาพ
    • ระยะการตรวจจับไกลพิเศษถึง 1 ม. (39.37 นิ้ว)
    • แข็งแรงทนทาน: ระดับการป้องกัน IP-67

กรณีศึกษา

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)