1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. เลเซอร์เซนเซอร์
  5. ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์แบบ CMOS
  6. คุณลักษณะ

ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์แบบ CMOS

GV ซีรี่ส์

อัลกอริธึม DATUM รายแรกของโลก

เมื่อมีการปรับแต่ง DATUM (ฉากหลัง, พื้นผิวอ้างอิง) จะสามารถตรวจจับชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง

อัลกอริธึม DATUM

ตาม:
・ระยะห่าง
・รูปแบบแสงที่ได้รับ

การปรับแต่ง DATUM

ปรับแต่งได้ง่ายเพียงกดปุ่ม [SET] โดยให้ชิ้นงานอยู่บนสายพานลำเลียง

ภาพการตรวจจับ

ภาพการตรวจจับ

ภาพแสงที่ได้รับของ CMOS

ภาพที่ได้รับ

ชิ้นงาน

เมื่อทำการปรับแต่ง DATUM (การปรับแต่งพื้นผิวอ้างอิง) โดยให้ชิ้นงานอยู่บนสายพานลำเลียง (ฉากหลัง) ค่าจะถูกตั้งให้สูงกว่าและต่ำกว่าตำแหน่งสายพานลำเลียงเล็กน้อย เมื่อไม่มีชิ้นงานอยู่ในตำแหน่ง รูปคลื่นแสงจะอยู่ในช่วงนี้ -> [ เอาต์พุต OFF ]

ตัวอย่างการตรวจจับ 1

ชิ้นงานแบบเรียบ

ภาพการตรวจจับ

ภาพการตรวจจับ 1

ภาพแสงที่ได้รับของ CMOS

ภาพที่ได้รับ 1

ชิ้นงาน 1

ตำแหน่งการรับแสงของ CMOS เปลี่ยนแปลง -> ระยะห่างเปลี่ยนแปลง -> พิจารณาว่ามีชิ้นงานอยู่ -> [ เอาต์พุต ON ]

ตัวอย่างการตรวจจับ 2

ชิ้นงานขรุขระ

ภาพการตรวจจับ

ภาพการตรวจจับ 2

ภาพแสงที่ได้รับของ CMOS

ภาพที่ได้รับ 2

ชิ้นงาน 2

ค่าสูงสุด 2 ค่าปรากฏบนรูปคลื่น -> รูปแบบการรับแสงเปลี่ยนแปลง -> พิจารณาว่ามีชิ้นงานอยู่ -> [ เอาต์พุต ON ]

ตัวอย่างการตรวจจับ 3

ชิ้นงานขรุขระ

ภาพการตรวจจับ

ภาพการตรวจจับ 3

ภาพแสงที่ได้รับของ CMOS

ภาพที่ได้รับ 3

ชิ้นงาน 3

แสงไม่มีการสะท้อนที่ถูกต้อง -> ระยะห่างเปลี่ยนแปลง -> พิจารณาว่ามีชิ้นงานอยู่ -> [ เอาต์พุต ON ]

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เซนเซอร์ (Sensor)