ยูนิตหัวไฟเบอร์ ออปติก เซนเซอร์ชนิดต่างๆ

FU ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

ไฟเบอร์ยูนิตชนิดต่างๆ ตั้งแต่ไฟเบอร์ชนิดไม่แตกหัก, ชนิดระยะตรวจจับไกล และชนิดลำแสงขนาดเล็ก เลือกชนิดที่เหมาะกับการประยุกต์ใช้งานของคุณมากที่สุด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  • FS-N ซีรี่ส์ (FS-neo) - ดิจิตอลไฟเบอร์ ออปติกเซนเซอร์

    นอกเหนือจาก MEGA power แล้ว FS-N ซีรี่ส์ (FS-neo) ยังนำเสนอการตั้งค่าที่ใช้งานได้ง่ายเพียงคลิกครั้งเดียว

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)