ข้อมูลจำเพาะ ไฟเบอร์โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ FS ซีรีส์

รุ่น

FS2-60

FS2-62

FS2-65

FS2-60P

FS2-62P

FS2-65P

รูป

ชนิด

ทริมเมอร์:ระยะห่างในการตรวจจับระยะไกล

ทริมเมอร์:ระยะการตรวจจับไกลเป็นพิเศษ

ทริมเมอร์:การตอบสนองความเร็วสูง

ทริมเมอร์:ระยะห่างในการตรวจจับระยะไกล

ทริมเมอร์:ระยะการตรวจจับไกลเป็นพิเศษ

ทริมเมอร์:การตอบสนองความเร็วสูง

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED สีแดง

การปรับค่าความไวแสง

ทริมเมอร์แบบ 8 รอบ

เวลาตอบสนอง

250 µs

500 µs

50 µs

250 µs

500 µs

50 µs

โหมดการทำงาน

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

ไฟแสดงสถานะ

เอาต์พุต: LED สีแดง
ทำงานอย่างเสถียร: LED สีเขียว

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

หน่วงเวลาเปิด: 40 ms/ หน่วงเวลาปิด: 40 ms, ปิดตัวตั้งเวลา (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

สัญญาณอินพุตการปรับแต่งจากภายนอก

-

โหมดของออด

ให้ออดทำงานในขณะที่เอาท์พุทของการควบคุมเปิดการทำงาน/ให้ออดทำงานเมื่อเอาท์พุทของการแจ้งเตือนเปิดการทำงาน/ให้ปิดการทำงานของออด (สามารถเลือกได้โดยใช้สวิตช์)

เลือกให้ส่งเสียงเมื่อเอาต์พุตควบคุมเป็น ON / ส่งเสียงเมื่อเอาต์พุตแจ้งเตือนเป็น ON/ ปิดเสียงแจ้งเตือน (เลือกโดยใช้สวิตช์)

ให้ออดทำงานในขณะที่เอาท์พุทของการควบคุมเปิดการทำงาน/ให้ออดทำงานเมื่อเอาท์พุทของการแจ้งเตือนเปิดการทำงาน/ให้ปิดการทำงานของออด (สามารถเลือกได้โดยใช้สวิตช์)

เอาต์พุต

เอาท์พุท NPN

PNP เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้างสูงสุด 1 V:

PNP open collector สูงสุด 100 mA (สูงสุด 30 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้างสูงสุด 1 V:

เอาต์พุตเสถียรภาพ

NPN open collector สูงสุด 50 mA (สูงสุด 40 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้างสูงสุด 1 V:

PNP open collector สูงสุด 50 mA (สูงสุด 30 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้างสูงสุด 1 V:

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

35 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 10,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 20,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โพลีคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 61 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า