ไฟเบอร์โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์

FS ซีรี่ส์

FS ซีรี่ส์ - ไฟเบอร์โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์

ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก FS ซีรี่ส์ ไฟเบอร์โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ แคตตาล็อก

คุณลักษณะ

  • มีระยะตรวจจับไกล
  • มีระยะตรวจจับไกล
  • ทริมเมอร์หมุนได้ 8 รอบ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  • FU ซีรี่ส์ - ยูนิตหัวไฟเบอร์ ออปติก เซนเซอร์ชนิดต่างๆ

    ไฟเบอร์ยูนิตชนิดต่างๆ ตั้งแต่ไฟเบอร์ชนิดไม่แตกหัก, ชนิดระยะตรวจจับไกล และชนิดลำแสงขนาดเล็ก เลือกชนิดที่เหมาะกับการประยุกต์ใช้งานของคุณมากที่สุด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)