ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ความแม่นยำสูงFS-V/T/M ซีรี่ส์ (FS01)

FS-T2P

ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

FS-T2P

ชนิด

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย 1 เส้น

เอาต์พุต

PNP

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED สีแดง

การเลือกการปรับความไว/โหมด

ปุ่ม

เวลาตอบสนอง

250 µs

โหมดการทำงาน

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงเอาต์พุต: LED สีแดง, ไฟแสดงผลสภาวะเสถียร: LED สีเขียว ไฟแสดงสถานะการปรับแต่ง: LED สีส้ม

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

หน่วงเวลาเปิด: 40 ms/ หน่วงเวลาปิด: 40 ms, ปิดตัวตั้งเวลา (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

อินพุต

อินพุทแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า (แบบหน้าสัมผัส, สารกึ่งตัวนำ)

เอาต์พุตควบคุม

PNP open collector สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 VDC), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V

เอาต์พุตเสถียรภาพ

PNP open-collector สูงสุด 50 mA (สูงสุด 40 VDC), แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V*1

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

การต่อขยายชุดอุปกรณ์

สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 16 ชุด (รวม 17 ชุด)*2

การกดการกีดขวางซึ่งกันและกัน

4

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า*3

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

35 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 10,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 20,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*4

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอก

โพลีคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 40 กรัม

*1 เฉพาะ FS-T1 และ FS-M1 ที่มีเอาต์พุตเสถียรภาพ
*2 หากมีการใช้งานร่วมกันมากกว่าหนึ่งยูนิต อุณหภูมิแวดล้อมจะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขด้านล่าง ให้ติดตั้งยูนิตบนราง DIN โดยใช้ขายึด และตรวจจับว่ากระแสไฟออกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 mA
3 ถึง 10 ยูนิต: -10 ถึง +50°C (14 ถึง 122°F), 11 ถึง 16 ยูนิต: -10 ถึง +45°C (14 ถึง 113°F)
*3 พลังงานไฟสำหรับรุ่น FS-T2/T0/M2/M0 จะจ่ายมาจาก FS-T1/M1/V1/V11/R0, PS-T1, LV-21A/11A หรือ CZ-V1
*4 เมื่อเชื่อมต่อหลายยูนิต อุณหภูมิโดยรอบจะขึ้นอยู่กับจำนวนยูนิตที่ต่อเชื่อมทั้งหมด
3 ถึง 10 ยูนิต: -10 ถึง +50 °C
11 ถึง 16 ยูนิต: -10 ถึง +45 °C
เมื่อต้องการต่อเชื่อมหลายยูนิต โปรดติดตั้งแต่ละยูนิตเข้ากับรางโลหะ DIN และตรวจสอบว่ากระแสเอาต์พุตไม่เกิน 20 mA

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)