ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์

FS-V10 ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

FS-V10 ซีรี่ส์ - ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์

ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ FS-V10 ซีรี่ส์ มีระดับการตรวจจับถึง 3 ระดับเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานต่างๆ

คุณลักษณะ

  • ค่าที่อ่านได้ (ความเข้มข้นแสงที่ได้รับ)
  • แสดงค่า Margin ความไวแสง
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)