ม่านแสงนิรภัยที่มองเห็นได้SL-V ซีรี่ส์

SL-V55F

ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 55 แกนลำแสง

รายการ

สำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์

    เซนเซอร์นิรภัย (Safety Sensor)