ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์นิรภัย (Safety Sensor)
  4. ม่านแสงนิรภัย
  5. ม่านแสงนิรภัย
  6. การเลือกม่านแสงนิรภัย

ม่านแสงนิรภัย

GL-S ซีรี่ส์

ขั้นตอนที่ 3: เลือกสายเคเบิลตามฟังก์ชันที่ต้องใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

*1 เมื่อใช้งานฟังก์ชันปิดการทำงาน จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันระบบล็อคและ EDM ได้
*2 เมื่อใช้งานไฟสถานะดวงกลางใน “โหมดการควบคุมภายนอก” จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันปิดการทำงาน, ระบบล็อค และ EDM ได้
*3 เมื่อใช้ระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง ไฟสถานะดวงกลางจะทำงานเฉพาะบนตัวรับ

ระบบแถวเดียว (One-Line)

1. เลือกความยาวของสายเคเบิลการเชื่อมต่อแบบอนุกรม เพื่อใช้ระหว่างตัวส่งและตัวรับ

ระบบแถวเดียว (One-Line)

2. เลือกสายเคเบิลเชื่อมต่อยูนิต

ระบบแถวเดียว (One-Line)

ระบบแถวเดียว (One-Line)

ระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง

เลือกสายเคเบิลเชื่อมต่อยูนิต

ระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง

ระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง

ระบบการซิงโครไนซ์ด้วยสาย

เลือกสายเคเบิลเชื่อมต่อยูนิต

ระบบการซิงโครไนซ์ด้วยสาย

ระบบการซิงโครไนซ์ด้วยสาย

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 4

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ซีรี่ส์เพิ่มเติมใน ม่านแสงนิรภัย

ชนิดใน เซนเซอร์นิรภัย (Safety Sensor)

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เซนเซอร์นิรภัย (Safety Sensor)