ม่านแสงนิรภัยGL-S ซีรี่ส์

GL-S32SH

แกนชนิดแบน 32 แกนชนิดแบน

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์นิรภัย (Safety Sensor)