ประเทศไทย

ระบุสถานะการปฏิบัติงานได้ง่ายๆ

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไฟแสดงสถานะสามสี

ไฟแสดงสถานะสามารถแสดงผลได้สามสี — สีเขียว สีแดง และสีส้ม — ในการเปิดใช้งานอินพุตภายนอก จะสามารถใช้เป็นไฟแนะนำการทำงานได้* นอกจากนี้ ไฟแสดงสถานะเหล่านี้จะสามารถมองเห็นได้ในมุมมองที่กว้าง ช่วยให้สามารถทราบถึงสถานะของม่านแสงได้ง่าย

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไฟแสดงสถานะสามสี

การใช้ GL-S ซีรี่ส์ เป็นไฟแนะนำการทำงาน ช่วยลดจำนวนอุปกรณ์ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานได้

* ทั้งสามสีจะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อใช้ระบบการซิงโครไนซ์แบบแถวเดียวหรือการซิงโครไนซ์ด้วยสาย ใน “โหมดคงที่” ไฟแสดงสถานะจะติดสว่างตามสภาวะของ GL-S (เช่น ติดสว่างเป็นสีเขียว เมื่อแกนลำแสงไม่ถูกบัง และติดสว่างเป็นสีแดงเมื่อแกนลำแสงถูกบัง) ใน “โหมดควบคุมภายนอก” ไฟแสดงสถานะจะถูกควบคุมตามอินพุตภายนอก

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site