ประเทศไทย

ประกอบเข้ากับอุปกรณ์แบบไร้รอยต่อ

ดีไซน์กะทัดรัด โดยมีสององค์ประกอบการติดตั้งที่แตกต่างกัน

ประกอบเข้ากับอุปกรณ์แบบไร้รอยต่อ

[บาง] รุ่น GL-SS ชนิดบาง ได้รับการออกแบบมาสำหรับติดตั้งที่ด้านหน้าหรือด้านหลังช่องว่างของเครื่องจักร

[บาง] รุ่น GL-SS ชนิดบาง

[แบน] รุ่น GL-SF ชนิดแบน ได้รับการออกแบบมาสำหรับการนำไปติดตั้งภายในช่องว่างของเครื่องจักร

[แบน] รุ่น GL-SF ชนิดแบน

รุ่นชนิดบางจะใช้พื้นที่น้อยที่สุด ในขณะที่ยังคงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ชนิดบาง

หากติดตั้งม่านแสงนิรภัยบนเฟรมด้วยวิธีการด้านบน ความลึกจะอยู่เพียงแค่ 15 มม. เท่านั้น ในขณะที่รุ่นทั่วไปจะอยู่ที่ 31.5 มม.

รุ่นชนิดแบน จะช่วยให้ติดตั้งได้แบบไม่เกะกะ โดยที่จะไม่กีดขวางช่องว่างของเครื่องจักร

ชนิดแบน

เมื่อติดตั้งชนิดนี้ภายในช่องว่างของเครื่องจักร จะยังคงสามารถใช้งานช่องว่างของเครื่องจักรได้เต็มความกว้าง

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site