ม่านแสงนิรภัยGL-R ซีรี่ส์

GL-R96H

ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 96 แกนลำแสง

รายการ

สำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์

    เซนเซอร์นิรภัย (Safety Sensor)