ประเทศไทย

ชาญฉลาด

ไม่มีจุดบอด, จอแสดงผล 7 Segment, ระบบการเดินสายแบบแถวเดียว (One-Line)

ไม่มีจุดบอด

เนื่องจากลำแสงแรกถูกส่งออกมาห่างจากปลายแต่ละด้าน 10 มม.* จึงสามารถติดตั้งม่านแสงฝังลงในอุปกรณ์ เพื่อลดความจำเป็นในการติดตั้งตัวยึดภายนอกหรือกันชนภายนอก
*ยกเว้น GL-RL ซีรี่ส์

ม่านแสงทั่วไป

ไฟแสดงสถานะ 7 Segment และไฟสถานะดวงกลาง

จอแสดงผล 7 Segment

ข้อผิดพลาดจะถูกแสดงเป็นรหัสตัวเลข ซึ่งช่วยลดเวลาที่ใช้ในการระบุและแก้ไขปัญหาซึ่งถูกตรวจพบโดย GL-R ซีรี่ส์

ไฟสถานะดวงกลาง

ไฟแสดงสถานะเหล่านี้เน้นสถานะการทำงานของ GL-R ซีรี่ส์ให้ผู้ใช้ทราบ ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนสีเพื่อแจ้งว่าม่านแสงปลอดโปร่ง ถูกบัง หรืออยู่ในสถานะล็อค

ฟังก์ชันในตัว

[ 1 ] การป้องกันการรบกวนระหว่างกัน

การรบกวนกันระหว่าง 2 ยูนิตสามารถป้องกันได้

[ 2 ] ฟังก์ชันลดรายละเอียด*

ฟังก์ชันนี้เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพบ สามารถปิดใช้งานได้ถึง 2 แกน
**เมื่อใช้โหมดโซนเดียว

[ 3 ] ตัวควบคุมการทำงานของไฟแสดงสถานะดวงกลาง

สามารถปิดไฟแสดงสถานะดวงกลางเพื่อลดการใช้กระแสไฟได้

ความสามารถในการเชื่อมต่อแบบอนุกรมที่มีอยู่ในตัวเอง

*ยกเว้น GL-RL ซีรี่ส์

สามารถขยายความครอบคลุมของ GL-R ออกไปได้ง่ายโดยการเชื่อมต่อยูนิตเพิ่มเติมเข้าไปแบบอนุกรม ทุกรุ่นมีคุณสมบัตินี้อยู่เป็นมาตรฐาน

คอนเนคเตอร์ QD

GL-R ซีรี่ส์สามารถเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตหรือสายเคเบิล M12 แบบอเนกประสงค์ที่ปลดออกได้อย่างรวดเร็วได้อย่างง่ายดาย

กระจกเพิ่มมุมตรวจจับ

มีกระจกเพิ่มมุมตรวจจับเพื่อทำให้ม่าน 1 ชุดสามารถครอบคลุมเครื่องจักรถึง 4 ด้านและลดจำนวนการเดินสายที่ต้องการ

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site