ประเทศไทย

เรียบง่าย

ลดเวลาการติดตั้งเพราะมีการเดินสายที่เรียบง่ายและขายึดซึ่งใช้ง่าย

ระบบแถวเดียว [แนะนำสำหรับอุปกรณ์ชิ้นเล็กซึ่งใช้ทำงานเพียงอย่างเดียว]

•ลดจำนวนการเดินสายจาก 18 สายลงเหลือ 5 สาย
•เวลาการติดตั้งลดลงเป็น 1/3 เมื่อเทียบกับม่านแสงทั่วไป

การเดินสายทำได้ง่าย

ม่านแสงทั่วไป

18 สายไฟ

ต้องลากสายจากตัวส่งและตัวรับผ่านเครื่องจักรและเดินสายไปยังแผงควบคุม

ระบบแถวเดียว (One-Line)

5 สายไฟ

ตัวส่งรับพลังงานจากตัวรับ หมายความว่าต้องเดินสายแค่ตัวรับไปยังแผงควบคุม

ข้อดีของระบบแถวเดียว (One-Line)

[ 1 ] การเดินสายง่ายขึ้นด้วยการเชื่อมต่อตัวส่งเข้ากับตัวรับโดยตรง ซึ่งต้องการแค่การเดินสายในตัวรับเท่านั้น
[ 2 ] ลดความเสี่ยงการเดินสายผิดเพราะลดจำนวนการเชื่อมต่อที่ต้องการ

ม่านแสงทั่วไป/ระบบแถวเดียว

การซิงโครไนซ์ด้วยแสง [แนะนำสำหรับอุปกรณ์ชิ้นหรือเซลล์ทำงานขนาดใหญ่]

•ลดการเดินสายไฟ

แยกการเดินสายตัวส่งและตัวรับออกจากกันทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น

ม่านแสงทั่วไป

ต้องการการเดินสายเพื่อการซิงโครไนซ์

การซิงโครไนซ์ด้วยแสง

สามารถเดินสายตัวส่งและตัวรับแยกจากกันได้ ซึ่งทำให้การเดินสายง่ายขึ้นและลดเวลาการติดตั้งลงอย่างมาก ไม่ต้องการสายเคเบิลยาวเพื่อเดินสายผ่านเครื่องจักรอีกต่อไป

ขายึดที่ติดตั้งได้รวดเร็ว

ขายึดแบบปรับมุมได้

แนวตั้ง/แนวนอน

ขายึดแบบตรง/รูปตัว L

ขายึดแบบไม่มีจุดบอด

[ การติดตั้งง่าย ]

ขายึดทั่วไป/GL-R ซีรี่ส์

1. ไม่ต้องการการประกอบ

โดยทั่วไป ขายึดต้องการการประกอบก่อนการติดตั้ง อย่างไรก็ตาม ขายึดของ GL-R ซีรี่ส์ให้มาโดยประกอบไว้ล่วงหน้า ดังนั้นการติดตั้งจึงทำได้ง่าย โดยเลื่อนขายึดลงในรางติดตั้ง และยึดไว้กับเครื่องจักร

2. ใส่ขายึดเข้าไปในรางติดตั้ง

GL-R ซีรี่ส์ได้รับการออกแบบเพื่อทำให้ติดตั้งง่ายโดยการใส่ขายึดลงในรางติดตั้งและล็อคให้เข้าที่

3. ติดตั้งกับโครงสร้างอะลูมิเนียมมาตรฐานที่ยื่นออกมาได้โดยตรง

ขายึดของ GL-R ซีรี่ส์ ได้รับการออกแบบให้ติดกับโครงสร้างอลูมิเนียมมาตรฐานที่ยื่นออกมาโดยตรงโดยไม่ต้องการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมใดๆ

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site