ประเทศไทย

Visual Safety

Built-In Camera

The SZ-V Series utilizes visualization in every aspect of scanner usage to provide a truly unique experience. Software use, installation and maintenance have never been easier.

Software Advantage
The software view combines the camera images and zone
layout for a complete overview.

Easy Installation
Installation is now easier than ever with built-in cameras to
show what the scanner sees as well as the actual detection
plane.

Easy Maintenance

The SZ-V records WHEN and WHERE detections occur to provide a thorough archive of pertinent information that can be used to better understand scanner operations.

Cause: Dropped Tool

Cause: Worker In Zone

With the built-in camera models, the SZ-V takes pictures or movies when the safety outputs turn OFF.
Now users can literally see the cause of a trip and react accordingly.

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site