เซนเซอร์วัดอุณหภูมิอินฟราเรดดิจิตอล

FT ซีรี่ส์

FT ซีรี่ส์ - เซนเซอร์วัดอุณหภูมิอินฟราเรดดิจิตอล

เพิ่มรุ่นอุณหภูมิสูงและระยะไกลพิเศษเข้ามาในสายผลิตภัณฑ์ของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิอินฟราเรดดิจิตอล FT ซีรี่ส์

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก FT ซีรี่ส์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิอินฟราเรดดิจิตอล แคตตาล็อก

  • Flow Sensors
  • For Liquid Level Control
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ