เครื่องบันทึกหน้าจอสัมผัสแบบไร้กระดาษ

TR-V ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

TR-V ซีรี่ส์ - เครื่องบันทึกหน้าจอสัมผัสแบบไร้กระดาษ

เครื่องบันทึกแบบไร้กระดาษที่มีหน้าจอสัมผัสในตัว พร้อมหน้าจอแสดงการเปลี่ยนหน้า การเขียน และการเปรียบเทียบที่สมจริง

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ