เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอลชนิดทนทานGP-M ซีรี่ส์

GP-M250

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 25 MPa

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

GP-M250

พิกัดแรงดัน

0 ถึง +25 MPa
(0 ถึง +250 bar)

การแสดงผลที่เป็นไปได้

-2.50 ถึง +27.50 MPa
(-25.0 ถึง +275.0 bar)

ค่าแรงดัน Zero-cut

±0.5% ของ F.S.

แรงดันฉับพลัน

100 MPa (1000 bar)

ความละเอียดในการแสดงผล

0.01 MPa (0.1 bar)

ชนิดของไหล

ของเหลวที่ไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลว

ชนิดของแรงดัน

แรงดันเกจ์

ความเที่ยงตรง

±1.0% ของ F.S. หรือต่ำกว่า*1

อัตราการทำซ้ำ

±0.3% ของ F.S. หรือต่ำกว่า*2

คุณสมบัติด้านอุณหภูมิ

±0.6% ของ F.S./10°C

เส้นผ่านศูนย์กลางช่องเชื่อมต่อ

G3/4 (สามารถเปลี่ยนเป็นอะแดปเตอร์เสริม R ตัวผู้ 1/8, R ตัวผู้ 1/4, R ตัวผู้ 3/8, G ตัวเมีย 1/4, NPT ตัวผู้ 1/8 และ NPT ตัวผู้ 1/4 ได้)

มุมการหมุนตัวเครื่อง

สูงสุด 330°

อุณหภูมิปานกลาง

-20 ถึง +100°C (ไม่เป็นน้ำแข็งหรือกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*3

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

10-30 VDC, การกระเพื่อม (P-P): สูงสุด 10% Class 2 หรือ LPS

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

50 mA หรือต่ำกว่า (เมื่อไม่รวมโหลด 24 V: 32 mA หรือต่ำกว่า, เมื่อ 12 V: 48 mA หรือต่ำกว่า)*4

วิธีการแสดงผล

4 คอลัมน์, LED แบบดิจิตอล, สีแดง/จอแสดงภาพแสดงค่ากลับด้านแนวตั้งได้

แสงจอแสดงผลการทำงาน

ไฟแสดงการทำงาน (เอาต์พุต 1) (สีส้ม),ไฟแสดงการทำงาน (เอาต์พุต 2) (สีส้ม)

Hysteresis

ระหว่างโหมด Hysteresis: ปรับได้ (Hysteresis คือค่าต่างระหว่างจุดเริ่มต้นการทำงานและจุดสิ้นสุดการทำงาน)
ระหว่างโหมด Window: คงที่ (0.5% ของ F.S.)

การตอบสนอง

เอาต์พุตควบคุม

เลือกได้ตั้งแต่ 3 ถึง 5000 ms

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก

เหมือนด้านบน + 2 ms (ตอบสนอง 90 %)

เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุมเอาต์พุต 1

NPN/PNP open collector (เลือกได้), สูงสุด 250 mA (สูงสุด 30 V)
แรงดันตกค้างที่ยูนิตหลัก สูงสุด 1 V, N.O./N.C. เลือกได้

เอาต์พุต 2
ชนิดสำรอง

เอาต์พุตควบคุม

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก

4-20 mA, ความต้านทานการโหลดสูงสุด 500 Ω (เมื่อแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 20 V)*5

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

ความทนทานต่อแรงดัน

50 MPa (500 bar)

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +80 °C (ไม่มีการกลั่นตัวหรือไม่เย็นจนแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

IEC60068-2-6 20 G (10 ถึง 2000 Hz, 2 ชั่วโมงในแต่ละแกน X, Y และ Z)

การทนต่อแรงกระแทก

IEC60068-2-27 50G (11 ms, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z)

คุณสมบัติ
ของวัสดุ

พอร์ต/ไดอะแฟรม

จุดต่อแรงดัน: SUSXM7, จุดต่อแรงดันของไดอะแฟรม: Al2O3 (อลูมินา), โอริง: FKM

ชิ้นส่วนอื่นๆ

จุดต่อที่เป็นโครงสร้างโลหะ: SUS304, SUS303, จุดต่อที่เป็นโครงสร้างพลาสติก: PPSU

สายเคเบิลที่ใช้ได้

คอนเนคเตอร์ M12 4 ขา

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

*1 ได้ค่านี้เมื่อพิจารณาถึง Linearity + Hysteresis + อัตราการทำซ้ำในสภาพแวดล้อมที่ได้เสถียรในอุณหภูมิ 23°C
*2 อัตราการทำซ้ำตามเงื่อนไขที่คงที่คือค่าต่างของจุดตรวจจับเมื่อเกิดความผันแปรในการวัดซ้ำ
*3 เมี่ออุณหภูมิของระบบท่อเกิน 80°C ห้ามเชื่อมต่อสายเคเบิล
*4 การสิ้นเปลืองกระแสไฟรวมถึงเอาต์พุตเท่ากับ 0.6 A และต่ำกว่า
*5 ความต้านทานการโหลดสูงสุด R จะเป็นค่าที่ต่ำกว่าการตอบสนองของแรงดันไฟฟ้า E เมื่อ 10-23 V: R = {38 x (E-10) + 128} Ω เมื่อ 23-30 V: R = 622 Ω

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ