ประเทศไทย

เลือกใช้งานง่าย

ส่วนประกอบง่ายๆ

[1] เซนเซอร์

เซนเซอร์

+

[2] สายเคเบิล

สายเคเบิล

+

[3] อะแดปเตอร์

อะแดปเตอร์

• ขอแนะนำให้ใส่ลิ้นปรับแรงดัน (อุปกรณ์เสริมของ KEYENCE) เมื่อต้องการแรงดันพัลส์หรือขึ้นลงแบบขยายเป็นพิเศษ

การเลือกช่วง

อะแดปเตอร์

คงทนและทนทานต่อสภาพแวดล้อม

แข็งแกร่งและทนทาน

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site