ประเทศไทย

ติดตั้งง่าย

เมื่อประกอบเซนเซอร์เสร็จแล้ว สามารถหมุนจอแสดงผลของเซนเซอร์ได้ตามที่ต้องการ

หมุนได้/คงที่

3 ขั้นตอน สำหรับการติดตั้ง

[1] ติดตั้งเซนเซอร์เข้ากับคับเปลอร์

ติดตั้งเซนเซอร์เข้ากับคับเปลอร์

->

[2] ปรับตำแหน่งจอแสดงผล

ปรับตำแหน่งจอแสดงผล

->

[3] เสียบสายเคเบิล

เสียบสายเคเบิล

ส่วนหัวหมุนได้ = ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเชื่อมต่อ

ช่วยประหยัดพื้นที่ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเชื่อมต่อ

ติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเชื่อมต่อสำหรับการปรับตำแหน่งจอแสดงผล ดังนั้น จึงสามารถลดจำนวนชิ้นส่วนได้เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site