เพรสเชอร์เซนเซอร์ที่ใช้งานร่วมกับเครือข่ายได้AP-N ซีรี่ส์

AP-43

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa

รายการ

สำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์

    การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ