เพรสเชอร์เซนเซอร์ที่ใช้งานร่วมกับเครือข่ายได้

AP-N ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

รองรับเครือข่ายเปิดได้หลายเครือข่าย

ด้วยความสามารถในการใช้ร่วมกับเครือข่ายเปิดชั้นนำของโลก
AP-N ซีรี่ส์จึงใช้กับ PLC ของผู้ผลิตได้ทุกราย

EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

เชื่อมต่อกับเซนเซอร์ต่างๆ ได้ภายในเครือข่ายเดียว

เชื่อมต่อกับเซนเซอร์ได้หลากหลาย ทั้งไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ เลเซอร์เซนเซอร์
และโฟลว์เซนเซอร์เพื่อสร้างเครือข่ายที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการเพื่อลดภาระด้านการจัดการและเพื่อการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

ตั้งแต่การยืนยันการดูดซึม (absorption confirmation)
จนถึงการยืนยันแรงดันดั้งเดิม (original pressure confirmation)
และการยืนยันตำแหน่งวาง (seating confirmation)
AP-N ซีรี่ส์ขยายประโยชน์สู่การประยุกต์ใช้งานอันหลากหลายของเพรสเชอร์เซนเซอร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  • NU ซีรี่ส์ - ยูนิตการสื่อสารกับเครือข่าย

    ลดการใช้สายไฟและเวลาการติดตั้งลงอย่างมาก ใช้สายเคเบิลสื่อสารเพียงสายเดียวในการเดินสายระหว่าง PC/PLC และ NU ซีรี่ส์

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ