เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอลขนาดกะทัดรัดพิเศษ

AP-C30 ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอล AP-C30W ซีรี่ส์รุ่นใหม่ที่มีจอแสดงผลแบบดิจิตอล 2 สี แทนการแสดงผลด้วยเกจ์วัดชนิดกลไกทั่วไป

    • จอแสดงผล LED สองสีขนาดใหญ่ 11 มม.
    • เลือกหน่วยของแรงดันที่แตกต่างกันได้ถึง 4 แบบ
    • เวลาตอบสนองเร็วถึง 2.5 ms
    • อัตราการวัดค่าซ้ำ ±0.2% ของ F.S.
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ