เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบแยกแอมพลิฟายเออร์

AP-40 ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

หัวเพรสเชอร์เซนเซอร์ขนาดเล็กที่สุดและเบาที่สุดในอุตสาหกรรม มีน้ำหนักเพียง 7 กรัม ด้วยหัวเซนเซอร์ขนาดเล็กพิเศษจึงสามารถติดตั้งใกล้กับจุดที่ตรวจสอบได้ ทำให้เวลาตอบสนองเร็วยิ่งขึ้น

  • หัวเซนเซอร์ขนาดเล็กที่สุดในอุตสาหกรรมนี้
  • น้ำหนักเบาเป็นพิเศษด้วยแอมพลิฟายเออร์ที่แยกจากกัน
  • การตอบสนองความเร็วสูงถึง 2.5 ms
  • จอแสดงผลแบบดิจิตอล LED สองสี
  • การออกแบบให้แอมพลิฟายเออร์แยกจากกันช่วยให้สามารถควบคุมแรงดันได้จากตำแหน่งที่ "ง่ายต่อการมองเห็น"

  • สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย KEYENCE มีเพรสเชอร์เซนเซอร์ที่สามารถสนองตอบการใช้งานทุกชนิด

 • Trade Shows and Exhibitions
 • eNews Subscribe

การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ