เพรสเชอร์เซนเซอร์ชนิดจอแสดงผลแบบดิจิตอลสองสี

AP-30 ซีรี่ส์

เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอล AP-30 ซีรี่ส์ที่มีจอแสดงผลแบบดิจิตอล 2 สี แทนการแสดงผลด้วยเกจ์วัดชนิดกลไกทั่วไป

คุณลักษณะ

  • จอแสดงผล LED สองสีขนาดใหญ่ 11 มม.
  • เลือกหน่วยของแรงดันที่แตกต่างกันได้ถึง 4 แบบ
  • เวลาตอบสนองเร็วถึง 2.5 ms
  • อัตราการวัดค่าซ้ำ ±0.2% ของ F.S.

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

AP-30 ซีรี่ส์ - เพรสเชอร์เซนเซอร์ชนิดจอแสดงผลแบบดิจิตอลสองสี

แนะนำ ผลิตภัณฑ์ทดแทน

เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอล AP-C30W ซีรี่ส์รุ่นใหม่ที่มีจอแสดงผลแบบดิจิตอล 2 สี แทนการแสดงผลด้วยเกจ์วัดชนิดกลไกทั่วไป

เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอลขนาดกะทัดรัดพิเศษ
AP-C30 ซีรี่ส์

  • จอแสดงผล LED สองสีขนาดใหญ่ 11 มม.
  • เลือกหน่วยของแรงดันที่แตกต่างกันได้ถึง 4 แบบ
  • เวลาตอบสนองเร็วถึง 2.5 ms

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

AP-C30 ซีรี่ส์ - เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอลขนาดกะทัดรัดพิเศษ
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ