เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบดิจิตอลชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์

FD-V70 ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

มีทั้งชนิด PPS และ PFA เซนเซอร์ตรวจจับการไหลที่กะทัดรัดและไม่มีข้อต่อซึ่งมีโครงสร้างในตัว

    • วิธีกระแสหมุนวน + คลื่นอัลตราโซนิค
    • มีความทนทานสูงเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่
    • กะทัดรัด " ทำความเข้าใจได้ง่าย
  • FlowKnowledge
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ