เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบดิจิตอลด้วยวิธีการโคริโอลิส

FD-S ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

การตรวจจับการไหลขั้นต่ำในยูนิต 0.1 mL แม้เป็นของเหลวที่ไม่นำไฟฟ้า

    • การไหลขั้นต่ำ ความละเอียด: 0.1 mL/min
    • การไหลของน้ำมัน น้ำมัน แรงดันสูง (5 MPa) และอุณหภูมิสูง (100°C)
    • การไหลด้วยความเร็วสูง เวลาตอบสนอง: 50 ms
  • FlowKnowledge
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ