เซนเซอร์ตรวจจับการไหลด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง

FD-M ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ยูนิต Parent, PNP FD-MA1P

FD-MA1P - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ยูนิต Parent, PNP

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

FD-MA1P

เอาต์พุต

เอาท์พุท PNP (ยูนิตหลัก)

ช่วงพิกัดการไหล

FD-MH10 : 0.5 ถึง 10L/min, FD-MH50 : 2.5 ถึง 50L/min, FD-MH100 : 5 ถึง 100L/min, FD-MH500 : 25 ถึง 500L/min*1*2

ช่วงการแสดงผล

FD-MH10 : 0.5 ถึง 24L/min, FD-MH50 : 2.5 ถึง 100L/min, FD-MH100 : 5 ถึง 200L/min, FD-MH500 : 25 ถึง 1000L/min*3

ช่วงที่ตัง้ ค่าได้

FD-MH10 : 0 ถึง 30 L/min,FD-MH50 : 0 ถึง 100 L/min,FD-MH100 : 0 ถึง 200 L/min,FD-MH500 : 0 ถึง 999.9 L/min

การไหลต่ำสุด

FD-MH10 : 0.5L/min, FD-MH50 : 2.5L/min, FD-MH100 : 5L/min, FD-MH500 : 25L/min*4

วีธีการแสดงผล

จอแสดงผลแถวคู่แบบแท่งที่มี LED 7 เซ็กเมนต์ 4 หลัก, ไฟแสดงสถานะอื่นๆ

ความละเอียดในการแสดงผล

สามารถเลือกได้ระหว่าง FD-MH10: 0.01/0.1 (L/min), FD-MH50: 0.01/0.1 (L/min), FD-MH100: 0.1/1 (L/min), FD-MH500: 0.1/1 (L/min)

ฮิสเทอรีซิส

ตัวแปร

เวลาในการตอบสนอง (ป้องกันการรบกวนกัน)

สามารถปรับเปลี่ยนได้ระหว่าง 500 ms/1 s/2.5 s/5 s/10 s/30 s/60 s

หน่วยการไหลสะสม

สามารถเลือกได้ระหว่าง FD-MH10 : 0.01/0.1/1/
10/100 (L)
,สามารถเลือกได้ระหว่าง FD-MH50 : 0.1/1/10/
100/1000 (L)
,สามารถเลือกได้ระหว่าง FD-MH100 : 0.1/1/10/
100/1000 (L)
,สามารถเลือกได้ระหว่าง FD-MH500 : 1/10/100/
1000/10000 (L)

การบันทึกข้อมูลสะสม

บันทึกลงในหน่วยความจำทุกๆ 10 วินาที

การสำรองข้อมูลในหน่วยความจำ

EEPROM (ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : อย่างต่ำ 10 ปี, ความถี่ในการอ่าน/เขียนข้อมูล : อย่างน้อย 1 ล้านครั้ง)

เอาท์พุทพัลส์สัญญาณรวม

แรงดันตกค้าง 1 V หรือน้อยกว่า

เอาต์พุตอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA, ความต้านทานการโหลดสูงสุด 260 Ωสามารถกำหนดช่วงอะนาล็อกเอาต์พุตเองได้

เอาท์พุทสัญญาณเตือนความผิดปกติ

3 เอาต์พุต (N.O./N.C. เปลี่ยนสลับได้)

การสิน้ เปลืองกำลังไฟ (การสิน้ เปลืองกระแสไฟฟ้า)

ปกติ : 1700 mW (70 mA), ประหยัดพลังงาน : 1440 mW (60 mA)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงสร้างหลัก : โพลีคาร์บอเนต, ส่วนบนสุด : โพลีอะเซทัล, แผ่นด้านหน้า : โพลีคาร์บอเนต, สายเคเบิล : PVC

อุปกรณ์เสริม

คู่มือการใช้งาน

น้ำหนัก

ประมาณ 115 กรัม

*1 ช่วงพิกัดการไหลแสดงถึงช่วงที่สามารถใช้งานได้โดยทั่วไป
*2 อัตราช่วงการไหลจะระบุระยะการทำงานที่แนะนำ
*3 สามารถใช้ภายในช่วงการแสดงผลเช่นเดียวกับภายในอัตราช่วงการไหล
*4 การไหลที่ต่ำกว่าการไหลขั้นต่ำจะถูกแสดงผลเป็น 0 L/min

รุ่นอื่นๆ