เซนเซอร์ตรวจจับการไหลด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง

FD-M ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

เซนเซอร์ตรวจจับการไหลมีความทนทานต่อการอุดตันสูงเนื่องจากโครงสร้างแบบฟรีโฟลว์

    • วิธีแม่เหล็กไฟฟ้า + ความจุกระแสไฟฟ้าสถิต
    • โครงสร้างแบบฟรีโฟลว์
    • ไม่มีสิ่งกีดขวาง ไม่มีกังหันน้ำ ไม่มีขั้วไฟฟ้า
  • FlowKnowledge
  • High Temperature Sensors
  • For Liquid Level Control
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ