เซนเซอร์ตรวจจับการไหลด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง

FD-M ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

เซนเซอร์ตรวจจับการไหลมีความทนทานต่อการอุดตันสูงเนื่องจากโครงสร้างแบบฟรีโฟลว์

  • วิธีแม่เหล็กไฟฟ้า + ความจุกระแสไฟฟ้าสถิต
  • โครงสร้างแบบฟรีโฟลว์
  • ไม่มีสิ่งกีดขวาง ไม่มีกังหันน้ำ ไม่มีขั้วไฟฟ้า
 • FlowKnowledge
 • High Temperature Sensors
 • For Liquid Level Control
 • Trade Shows and Exhibitions
 • eNews Subscribe

การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ