อะนาล็อกเซนเซอร์คอนโทรลเลอร์

RD ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

หากต้องการติดต่อเรา::

RD ซีรี่ส์ - อะนาล็อกเซนเซอร์คอนโทรลเลอร์

Linearizer แบบหลายจุดระบบดิจิตอลพร้อมด้วยฟิลเตอร์กรองความถี่สูงและต่ำในตัว การสุ่มตัวอย่างด้วยความเร็วสูง และจอแสดงผล LED สามสี

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ