เทอร์มินัลพกพาสำหรับอ่านบาร์โค้ดสีขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดกลุ่ม BT-600

BT-600 - เทอร์มินัลพกพาสำหรับอ่านบาร์โค้ดสีขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดกลุ่ม

รุ่นอื่นๆ