รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: ชุดซอฟต์แวร์มาตรฐาน - VR-A2T