ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-900 ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

VHX-900 ซีรี่ส์ - ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

ไมโครสโคปแบบดิจิตอลที่คุณสามารถใช้ตรวจสอบสิ่งที่คุณไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยออปติคัลไมโครสโคป

คุณลักษณะ

  • การไล่ระดับสี 16 บิตสำหรับแต่ละพิกเซลของ R, G, และ B
  • การสร้างสถานะชิ้นงานอย่างแม่นยำ

ห้องสมุดไมโครสโคป

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ไมโครสโคป (Microscope)