ไมโครสโคป

VHX-700F ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

หากต้องการติดต่อเรา::

VHX-700F ซีรี่ส์ - ไมโครสโคป

รวมทุกฟังก์ชันที่คุณต้องการไว้ในขนาดแสนกะทัดรัดของ VHX-700F คุณสามารถทำการตรวจสอบ บันทึก และ ตรวจวัดด้วยอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว

ห้องสมุดไมโครสโคป

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ไมโครสโคป (Microscope)