ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-500F ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

VHX-500F ซีรี่ส์ - ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

รวมทุกฟังก์ชันที่คุณต้องการไว้ในขนาดแสนกะทัดรัดของ VHX-500F คุณสามารถทำการตรวจสอบ, บันทึก และตรวจวัดด้วยอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว

ห้องสมุดไมโครสโคป

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ไมโครสโคป (Microscope)