*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

vhx_5000_dimension.gif

VHX-5000 Dimension