ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-2000 ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

VHX-2000 ซีรี่ส์ - ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

ด้วยความชัดลึกและความละเอียดที่ออปติคัลไมโครสโคปแบบทั่วไปไม่สามารถเทียบได้ ผู้ใช้สามารถก้าวสู่อีกระดับของการจับภาพ

ห้องสมุดไมโครสโคป

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ไมโครสโคป (Microscope)