ประเทศไทย

ทำการวัดชิ้นงานที่เคลื่อนที่ได้อย่างชัดเจน

สามารถสุ่มตัวอย่างความเร็วสูงได้ด้วยโปรไฟล์โปรเจคเตอร์

การนำ LED ความเข้มสูงมาใช้ทำให้การรับแสงไปยังเซนเซอร์ CMOS ใช้เวลาน้อยที่สุด ด้วยการอัตราการสุ่มตัวอย่างความเร็วสูงที่ใช้เวลาเพียง 5.5 ms ทำให้สามารถทำการวัดที่แม่นยำได้อย่างชัดเจนแม้กับวัตถุที่เคลื่อนที่

รองรับการผลิตที่มีความเร็วสูง

ตัวประมวลผล HT ที่พัฒนาขึ้นใหม่

การวัดแบบ 2D ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งประกอบด้วย CPU การคำนวณความเร็วสูงและ DSPs การประมวลผลภาพเฉพาะจำนวนสองตัว การใช้ตัวประมวลผลทั้งสี่สำหรับการประมวลผลแบบขนาน TM-3000 ซีรี่ส์จะช่วยในการประมวลผลรวดเร็วที่ 1800(ภาพ)/นาที

* ตัวประมวล HT...High Speed Two Dimensional Processor (ตัวประมวลผลสองมิติความเร็วสูง)
* 1800 ภาพ/นาที... คำนวณโดยประมาณ ช่วงทริกเกอร์ 33 ms (ค่าเริ่มต้น)

ฟังก์ชันแก้ไขปัญหาด้วยการวัดแบบตรงจุด

ฟังก์ชันแก้ไขตำแหน่ง [การแก้ไขขอบ/การแก้ไขรูปแบบ]

แก้ไขความไม่ตรงแนวและความเอียงของชิ้นงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีผลต่อความผิดพลาดในการวัดโดยตรง สามารถวัดได้อย่างถูกต้องแม้ตำแหน่งจะตรวจวัดยากหรือวัตถุมีการจัดวางแบบสุ่ม

ฟังก์ชันแก้ไขความเอียง

เมื่อติดตั้งหัวเซนเซอร์ การเอียงของชิ้นงานหลักจะได้รับการแก้ไขตามแนวนอน/แนวตั้งซึ่งช่วยลดเวลาการปรับค่าได้อย่างมาก

ภาพของชิ้นงานถูกทำให้เอียงเนื่องจากหัวเซนเซอร์ไม่ได้ติดตั้งในมุมที่เหมาะสม

ด้วยฟังก์ชันแก้ไขความเอียง ภาพชิ้นงานจะถูกจับตามแนวนอน/แนวตั้งและตรวจวัดได้อย่างแม่นยำ

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site