ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้อย่างมีเสถียรภาพในทุกสถานที่ทำงาน ซึ่งช่วยลดความต้องการในการบำรุงรักษาลง

ความทนทานสูง

โครงสร้าง

ชนิดของเลเซอร์สแกนทั่วไป

ภาพขยายตัวส่งของชนิดเลเซอร์สแกนกลไกการขับเคลื่อนจะลดความทนทานและจำเป็นต้องบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังมีความกังวลใจเกี่ยวกับความเสื่อมของเลเซอร์เนื่องจากคลื่นไฟฟ้า

TM-3000 ซีรี่ส์

ภาพขยายตัวส่งของเลนส์ส่งผ่านแสง TM 3000 ซีรี่ส์[ ไม่มีกลไกของเครื่องยนต์ ]
ระบบที่ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่จะให้ความทนทานสูง ซึ่งช่วยขจัดปัญหาความทนทานของมอเตอร์ซึ่งเป็นข้อเสียของไมโครมิเตอร์ชนิดเลเซอร์สแกน

[ ไฟ LED อายุการใช้งานยาวนานพิเศษ]
ไฟ LED แบบ GaN (Gallium Nitride) ที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงให้ความไว้วางใจได้สูงโดยไม่มีผลกระทบจากความเสื่อมของแหล่งกำเนิดแสงเนื่องจากคลื่นไฟฟ้า

หลักการของชนิดเลเซอร์สแกนทั่วไป

โครงสร้าง

โครงสร้าง

หลักการ

หลักการ

ลำแสงเซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์จะใช้กับกระจกหลายเหลี่ยมซึ่งจะหมุนโดยมอเตอร์เพื่อสแกนช่วงการวัด จะมีการวัดเวลาที่ชิ้นงานบดบังลำแสงเลเซอร์เพื่อให้ได้ขนาดของชิ้นงาน

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site