ดิจิตอลไมโครมิเตอร์ที่มีความเร็วและความแม่นยำสูงพิเศษLS-9000 ซีรี่ส์

LS-9501P

คอนโทรลเลอร์ ชนิด PNP

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

LS-9501P*1

ชนิด

คอนโทรลเลอร์: ชนิดเอาต์พุตแบบ PNP

จำนวนของหัวเซนเซอร์ที่ต่อเชื่อมได้

2

หัวเซนเซอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

มี

จอแสดงผล

หน่วยต่ำสุดในการแสดงผล

0.01 µm

ช่วงการแสดงผล

±99,999.99 µm ถึง ±9,999.9 มม.

จอแสดงผล LED

ไฟแสดงสถานะ POWER ON, ไฟแสดงสถานะ ERROR

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลอินพุต

อินพุตตัวเข้ารหัส

เอาต์พุตแบบ NPN/PNP open-collector, เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า (5 V/12 V/24 V), เอาต์พุตไดรเวอร์สาย

ซิงโครนัสอินพุต 1, 2

อินพุตแบบมีแรงดันไฟฟ้า

อินพุตตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ 1, 2

อินพุตรีเซ็ตค่า 1, 2

ทริกเกอร์อินพุตพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

อินพุตเปิดใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

อินพุตล้างข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บ

อินพุตสถิติ 1, 2

อินพุตล้างสถิติ 1, 2

อินพุตเลือกโปรแกรม

อินพุตแบบมีแรงดันไฟฟ้า x 4 อินพุต

เทอร์มินัลเอาต์พุต

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก

±10 V x 2 เอาต์พุต, ความต้านทานเอาต์พุต 100 Ω

เอาต์พุตกระแสไฟแบบอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA x 2 เอาต์พุต, โหลดที่ใช้ร่วมกันได้สูงสุด 350 Ω

เอาต์พุตอเนกประสงค์

เอาต์พุตแบบ PNP open-collector x 10 เอาต์พุต
ค่าที่วัดได้และเอาต์พุตการตรวจสอบความคลาดเคลื่อน, สามารถกำหนดเอาต์พุตสถานะได้

เอาต์พุตสถานะ 1, 2

เอาต์พุตแบบ PNP open-collector

เอาต์พุตการวิเคราะห์รวม

เอาต์พุตหน่วยความจำเต็ม

สโตรบเอาต์พุต 1, 2

เอาต์พุตข้อผิดพลาด

เอาต์พุตแบบ PNP open-collector (N.C.)

การเชื่อมต่อ

Ethernet

1000BASE-T/100BASE-TX*2

USB

รองรับ USB 2.0 HI-SPEED (สามารถใช้งานร่วมกับ USB 1.1 Full-SPEED)*2

RS-232C

เอาต์พุตค่าที่วัดได้, I/O ควบคุม, การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า, เลือก Baud rate ได้ถึง 115,200 bps

อินเตอร์เฟซของจอแสดงผลและแผงควบคุมการตั้งค่า

LS-D1000 เชื่อมต่อสูงสุดได้ 4 หัว

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %, รวมการกระเพื่อม (P-P)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

เมื่อไม่ใช้ LS-HA100: สูงสุด 1.0 A เมื่อเชื่อมต่อ 1 หัว และสูงสุด 1.4 A เมื่อเชื่อมต่อ 2 หัว
เมื่อใช้ LS-HA100: สูงสุด 2.0 A เมื่อเชื่อมต่อ 3 หัว และสูงสุด 2.3 A เมื่อเชื่อมต่อ 4 หัว*3

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

เมื่อไม่ใช้ LS-HA100: 0 ถึง +50 °C
เมื่อใช้ LS-HA100: 0 ถึง +45 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

20 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 1,500 ก.

*1 อัตรากระแสไฟของเอาต์พุตแบบ PNP open-collector: สูงสุด 50 mA (สูงสุด 30 V), แรงดันตกค้างสูงสุด 1 V
อัตรากระแสไฟของอินพุตแบบมีแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด 26.4 V, แรงดันไฟฟ้า ON ต่ำสุด 10.8 V, กระแสไฟ OFF สูงสุด 0.6 mA
*2 มีตัวอย่างโปรแกรม DLL และ LabVIEW ให้ใช้งาน สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อสำนักงานขายในท้องถิ่นของคุณ
*3 รวมค่าการสิ้นเปลืองกระแสไฟของทุกยูนิตเมื่อเชื่อมต่อกับแผงควบคุมการตั้งค่าการแสดงผลและยูนิตขยาย เมื่อเชื่อมต่อกับ LS-9006D หรือ LS-9030D จะนับเป็นสองหัว

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า