ดิจิตอลไมโครมิเตอร์ที่มีความเร็วและความแม่นยำสูงพิเศษLS-9000 ซีรี่ส์

CB-BD100

ยูนิตเอาต์พุต BCD

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

CB-BD100*1

ชนิด

เอาต์พุตยูนิต BCD

จอแสดงผล

จอแสดงผล LED

POWER-ON LED

เทอร์มินัลเอาต์พุต

เอาต์พุต BCD

เอาต์พุตแบบ NPN open-collector x 4 พอร์ต*2

สโตรบเอาต์พุต

เอาต์พุตแบบ NPN open-collector x 4 เอาต์พุต

เอาต์พุตเลือก OUT

ขั้วอินพุต

อินพุตเลือก OUT

อินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า x 4 อินพุต

แหล่งจ่ายไฟ

จ่ายไฟจากคอนโทรลเลอร์

อัตรา

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

0.16 A หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

20 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

800 ก.

*1 สามารถเชื่อมต่อยูนิตกับคอนโทรลเลอร์ได้สูงสุด 1 ยูนิต
อัตรากระแสไฟของเอาต์พุตแบบ NPN open-collector: สูงสุด 30 mA (สูงสุด 30 V), แรงดันตกค้างสูงสุด 0.5 V
อัตรากระแสไฟของอินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้า ON สูงสุด 1 V กระแสไฟ OFF สูงสุด 0.6 mA
*2 เลือกได้จากเอาต์พุต BCD (29 บิต, Signed), เอาต์พุตไบนารี (25 บิต, เลขลบแสดงในรูปคอมพลีเมนต์ของเลขฐานสอง), และเอาต์พุตการวิเคราะห์

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า