ประเทศไทย

ทำการวัดได้อย่างเสถียรแม้ชิ้นงานเอียง

สามารถวัดได้อย่างเสถียรแม้ชิ้นส่วนจะไม่ตรงแนว

Measuring the outer diameter of a shaft

CMOS ตรวจสอบชิ้นงานสามารถตรวจจับการวางแนวของชิ้นงานและปรับค่าที่วัดได้ ทำให้ไม่มีข้อผิดพลาดในการวัดเนื่องจากความเอียง

CMOS ตรวจสอบ

Monitor image

การปรับค่าการปรับแนว

สามารถตรวจจับความไม่ตรงแนวของชิ้นงานจากภาพที่บันทึกโดยCMOS ตรวจสอบความผิดพลาดจากความเอียงจะถูกขจัดออกโดยอัตโนมัติและไม่ส่งผลกระทบต่อผลการวัด และยังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบภาพที่บันทึก ซึ่งแม้แต่ผู้ใช้มือใหม่ก็สามารถวัดได้อย่างไม่มีปัญหา

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site