ประเทศไทย

ทำการวัดได้อย่างแม่นยำแม้ชิ้นงานมีความสั่นสะเทือน

วัดชิ้นงานได้อย่างเสถียรแม้ชิ้นงานจะสั่นสะเทือนอยู่

การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลความเร็วสูง

ใช้การฉายแสงความเร็วสูงเพื่อให้สามารถตรวจสอบชิ้นงานได้อย่างแม่นยำแม้ว่าชิ้นงานจะสั่น

CMOS ความเร็วสูง

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับชิ้นงานที่สั่นสะเทือน

อัตราการสุ่มตัวอย่าง 16000 Hz

ด้วยการรวมวงจรพ่วงต่อเพิ่มเติมของ CMOS การวัดลงในชิปเดียว ทำให้อัตราส่วน S/N ได้รับการปรับปรุงขึ้นอย่างมาก และทำให้สามารถสุ่มตัวอย่างได้ด้วยความเร็วสูง ตัวอย่างเช่น สามารถวัดชิ้นงานที่เคลื่อนที่ 1000 ม./นาที ที่ระยะ Pitch ประมาณ 1 มม. จึงทำให้สามารถวัดชิ้นงานที่สั่นสะเทือนด้วยความเร็วสูงได้อย่างเสถียร

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site