ออปติคัลไมโครมิเตอร์แบบ LED/CCDLS-7000 ซีรี่ส์

LS-7030

หัวเซนเซอร์, ไม่มีฟังก์ชันการตรวจสอบ

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

LS-7030

ชนิด

พิสัยการวัดค่ากว้าง

ช่วงการวัด

0.3 ถึง 30 มม.

ขนาดวัตถุเล็กสุดที่ตรวจจับได้

0.3 มม.

ระยะห่างระหว่างตัวส่ง/ตัวรับ

160 ±40 มม.

อัตราการทำซ้ำ

±0.15 µm*1

ความแม่นยำในการวัด

±2 µm*2

รอบสัญญาณตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่าง 2,400 ครั้ง/วินาที*3

ช่วงการสแกน CCD

ประมาณ 33 มม.

แหล่งกำเนิดแสง

GaN ไฟ LED สีเขียว

กล้องตรวจสอบ

ไม่มีให้

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP64*4

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ตัวส่ง: ประมาณ 420 กรัม
ตัวรับ: ประมาณ 470 กรัม
ฐาน: ประมาณ 430 กรัม

*1 ค่า ±2σ เมื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแกนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ที่จุดกึ่งกลางของพื้นที่การวัดโดยตั้งค่าจำนวนการวัดเฉลี่ยไว้ที่ 512
*2 ข้อผิดพลาดเมื่อวัดแกนที่เคลื่อนที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ภายในพื้นที่การวัด 10 x 20 มม.
*3 1,200 ตัวอย่าง/วินาที เมื่อใช้ฟังก์ชันป้องกันการรบกวนระหว่างกัน
*4 ไม่รวมส่วนของคอนเนคเตอร์.

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า