ประเทศไทย

ฟังก์ชันขั้นสูงที่ตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย

ระบุจุดการวัดได้อย่างรวดเร็ว

ปรับแต่งง่ายพร้อมด้วยภาพแสดงผลการวัด
หัวเซนเซอร์ตรวจวัดทำงานร่วมกับกล้องตรวจสอบแบบ CMOS เพื่อจับภาพของชิ้นงาน โดยการดูภาพที่ปรากฏแบบเรียลไทม์บนภาพแสดงผลการวัด
คุณจะสามารถปรับตำแหน่งการวัดของชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้การตรวจสอบสภาพการวัดของชิ้นงานขนาดเล็กหรือโปร่งใสก็ทำได้ง่ายด้วย

จัดการค่า NG ได้อย่างง่ายดาย

การบันทึกข้อมูล
ประวัติค่าที่ไม่ผ่าน เช่น วันที่/เวลา ค่าที่วัดได้ และผลการเปรียบเทียบ
สามารถบันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของคอนโทรลเลอร์

สะดวกในการตรวจสอบแนวโน้มของชิ้นงาน

การแสดงแนวโน้ม
LS-7000 ซีรี่ส์สามารถทำการวัดได้อย่างต่อเนื่องและแสดงค่าทั้งที่เป็นค่าตัวเลขและกราฟแนวโน้มที่แสดงค่าที่ตรวจวัดได้ในรูปคลื่น

ป้องกันการทำการที่ผิดปกติเนื่องจากฝุ่นหรือปัจจัยอื่นๆ

ฟังก์ชันมองข้ามค่าผิดปกติ
ฟังก์ชันนี้จะไม่นำค่าที่ผิดปกติซึ่งเกินค่าที่ตั้งไว้มาพิจารณาเพื่อป้องกัน
การทำงานผิดพลาดซึ่งเกิดจากฝุ่นผงหรือปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

ลดเวลาการทำงานสำหรับปลี่ยนผลิตภัณฑ์ลง

เลือกได้ 16 โปรแกรม
หน่วยความจำของตัวเครื่องสามารถบันทึกโปรแกรมได้ถึง 16 โปรแกรม
รวมทั้งค่าพื้นที่การวัดและค่าความคลาดเคลื่อนของชิ้นงานแต่ละชนิด

การตั้งค่า/การจัดการที่ง่ายดายจาก PC

ฟังก์ชันการตั้งค่า/การสำรองข้อมูลการตั้งค่าที่ใช้งานง่าย
การตั้งค่าของคอนโทรลเลอร์สามารถจัดเก็บและสำรองข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์
และกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเงื่อนไขในการวัดที่เครื่องคอมพิวเตอร์
แล้วถ่ายโอนไปยังคอนโทรลเลอร์ได้ซึ่งการตั้งค่าสามารถทำได้อย่างง่ายดาย
เพียงแค่เลือกเมนูเท่านั้น

โอนถ่ายค่าที่วัดได้ไปยัง Excel ได้อย่างง่ายดาย

ฟังก์ชันการจัดทำข้อมูลบันทึก
คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลการตั้งค่าไปที่โปรแกรม Excel ได้โดยตรง
ในลักษณะเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันแสดงค่าที่วัดได้บนหน้าจอ
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเพื่อการ
ตรวจสอบหรือการจัดเตรียมรายงานข้อมูลอย่างมีคุณภาพอีกด้วย

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site