ประเทศไทย

ทำการวัดด้วยความแม่นยำสูงในสายการผลิต

ทำการวัดที่น่าเชื่อถือได้แม้มีความเปลี่ยนแปลงจากการฉายแสงแบบต่อเนื่องเพียงเล็กน้อย

วิธีการสแกนเลเซอร์

กระจกหลายเหลี่ยมจะหมุนและทำการสแกนด้วยเลเซอร์เพื่อทำการวัด เมื่อชิ้นงานเคลื่อนที่ จะมีบริเวณที่ไม่สามารถทำการวัดได้ตามที่แสดงด้านล่าง

ระบบเลนส์รุ่นใหม่ (LS-7000 ซีรี่ส์)

เนื่องจากระบบเลนส์รุ่นใหม่ใช้การฉายแสงแบบต่อเนื่องและไม่มีกระจกหมุนในการวัดชิ้นงาน จึงสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทุกชนิดบนชิ้นงานได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจวัดความเร็วสูงในสายการผลิตเนื่องจากทำให้เวลาในการผลิตสั้นลง

สามารถตรวจจับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชั่วคราวได้อย่างมีเสถียรภาพเนื่องจากการวัดอิงตามค่าเฉลี่ยขณะฉายแสง

การประมวลผลของกล้องปราศจากความเบี่ยงเบนจากแกนแสง

วิธีการสแกนเลเซอร์

เส้นทางแสงเลเซอร์จะเบี่ยงเบนตามความแม่นยำบนพื้นผิวของกระจกหลายเหลี่ยมที่ทำการสแกน

เส้นทางแสงเลเซอร์ในการสแกนแตกต่างไปตามชิ้นงาน

ระบบเลนส์รุ่นใหม่ (LS-7000 ซีรี่ส์)

ด้วยวิธีการสแกนเลเซอร์ ความแปรผันที่เกิดจากการหมุนของมอเตอร์จะมากขึ้น
ตามเวลา ยิ่งใช้งานอุปกรณ์นานเท่าไรความแปรผันของเส้นทางการสแกนด้วย
เลเซอร์ก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น ทำให้ระบบจึงต้องการการปรับเทียบซึ่งทำให้ต้นทุน
และเวลาหยุดทำงานสูงขึ้น เนื่องจากไม่มีพื้นผิวกระจกที่เคลื่อนไหวระบบจะวัด
พื้นที่เดิมทุกครั้งสำหรับทุกชิ้นงาน

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site